“When you can’t change the direction of the wind, adjust your sails.”

H. Jackson Brown Jr.

 

 

Leiderschapstrainingen

 

Mensen enkel bewegen om daarmee gewenst gedrag te stimuleren getuigt van een opvatting van mensen als objecten, die net als een biljartbal in beweging kunnen worden gebracht, mits je de juiste stoottechniek hanteert. Hoe kan iemand in een dergelijke relatie zijn ware talenten laten zien? Leiderschap en mensen inspireren is iets dat je kunt doen met het doel een bepaald effect te bereiken bij de ander. Echter de meest inspirerende leidinggevenden zijn niet altijd bewust bezig om hun mensen te inspireren

maar zijn altijd bevlogen. Ze doen gewoon dat waar ze in geloven en waar ze volledig achterstaan. Dan kan een vonk overslaan op de ondergeschikten, ook al was dat misschien niet het primaire doel. De ondergeschikte wordt dan geïnspireerd doordat de leidinggevende als inspiratiebron optreedt en ‘iets’ in de ander raakt.

Om dit te bewerkstelligen heeft een leidinggevende een ‘toolset’ nodig om samen de gestelde doelen te kunnen bereiken. Met onze training kunnen wij leidinggevenden bewust maken van hun eigen gedragingen waarbij de effecten van het getoonde gedrag zichtbaar wordt gemaakt. Wanneer een leidinggevende bewust is van zijn eigen gedragingen en de effecten hiervan begrijpt kan hij/zij de teameffectiviteit vergroten waarbij de gestelde doelen efficiënter worden bereikt.

 

Modellen die onder andere worden toegepast zijn:

- De ijsberg van Mc Lelland

- Situationeel Leidingeven II (Hersey & Blanchard)

- De dimensies van inspirerend leiderschap

- Het Ethisch Bewustwordingsmodel

- Blake & Mouton

- Transformationeel leiderschap