“I

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

A. Einstein

 

 

Communicatie

 

Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun eigen gedrag. We bepalen als mens wat we willen laten zien in ons gedrag naar anderen.  Het zichtbare gedeelte van gedrag is meestal duidelijk waarneembaar en onder te verdelen in motorisch gedrag en verbaal gedrag. Het onzichtbare gedeelte van gedrag is het innerlijke gedrag. Deze is te verdelen in cognitief gedrag (denken) en emotioneel gedrag (voelen). Bewust gedrag is een keuze, onbewust gedrag niet. Je kunt als mens bv kiezen hoe je doet, wat je doet in bepaalde situaties. Je kunt kiezen hoe je iemand benadert en hoe je je opstelt ten opzicht van een ander. Veel van het gedrag is onbewust. Het onderbewuste gedrag stuurt vaak het bewuste gedrag, bv, vanuit je opvoeding heb je bepaalde overtuigingen meegekregen. Als je als mens ergens bewust voor moet kiezen wordt het onbewust afgewogen tegen de overtuigingen die je als mens hebt.

Wat kunnen we o.a. bereiken met onze trainingen:

Bewust worden van wat communicatie nu eigenlijk is;

Wat zijn je sterke punten en minder sterke punten in de communicatie (zowel verbaal als non-verbaal);

Bewust maken van het feit dat je je eigen communicatie en je eigen gedrag kunt gebruiken om gedrag van anderen te beïnvloeden en te sturen;

Diverse theorieën die leiden tot effectief communiceren.

Dit is een greep uit de mogelijkheden die we kunnen bieden. Uiteraard blijft de behoefte van de klant voorop staan en wordt er maatwerk geleverd om zo tot de juiste training te komen die de klant nodig heeft.